Kontaktni podatki


PGD Štore
Cesta XIV. divizije 17
3220 Štore
Id. št. DDV:   99791986
Predsednik društva Jaroslav Grajžl
Poveljnik Leon Vrzel
Tajnica društva Sara Jurovič
Hišnik in namestnik poveljnika Gordan Meze
Podpovelnik Robert Jurovič
Gospodar Damir Svetlin

Uradne ure: Vsak četrtek med 18 in 20 uro.

Kontaktni obrazec