Organi društva


ORGANIZACIJSKE FUNKCIJE

Predsednik GD GRAJŽL JAROSLAV
Namestnik predsednika GD KALUŽA LADISLAV
Tajnik GD JUROVIČ SARA
Blagajnik GD MAČEK DANIJELA
Praporščak GD ŠUSTER IVO
Praporščak GD KOK ALOJZ
Praporščak GD ARZENŠEK MARTIN
Predsednik nadzornega odbora GD KRAGELJ DUŠAN
Član nadzornega odbora GD BAUMGARTNER KRISTJAN
Član nadzornega odbora GD VENGUŠT ANICA
Predsednik častnega razsodišča GD KOK ALOJZ
Član častnega razsodišča GD FLIS MILAN
Član častnega razsodišča GD KRAGELJ JOŽICA
Član častnega razsodišča GD RATAJC SUZANA
Član častnega razsodišča GD KRAMPERŠEK STANE
Predsednik komisije GD - odlikovanja in priznanja ARZENŠEK MARTIN
Član komisije GD - odlikovanja in priznanja MEZE AGATA
Član komisije GD - odlikovanja in priznanja ŠUSTER IVO
Predsednik komisije GD - mladina PRATNERKER PETRA
Član komisije GD - mladina VIRAG DANIJELA
Član komisije GD - mladina SARIĆ MILAN
Član komisije GD - mladina SARIĆ ŽELIMIR
Član komisije GD - mladina ARHANIČ KATARINA
Član komisije GD - mladina KROFL NATALIJA
Predsednik komisije GD - članice BOBEK OLGA
Član komisije GD - članice GORIŠEK JOŽICA
Član komisije GD - članice GAJŠEK CVETKA
Predsednik komisije GD - veterani ŠUSTER IVO
Član komisije GD - veterani GORIŠEK SREČKO
Član komisije GD - veterani VENGUŠT IVAN
Predsednik komisije GD - zgodovina ŠKOBERNE JOŽE
Član komisije GD - zgodovina MEZE AGATA
Član komisije GD - zgodovina FLIS VERA

 

OPERATIVNE FUNKCIJE

 Poveljnik gasilske enote 3. kategorije VRZEL LEON, aktivno operativni gasilec
Namestnik poveljnika GD MEZE GORDAN, aktivno operativni gasilec
Podpoveljnik gasilske enote 3. kategorije JUROVIČ ROBERT, aktivno operativni gasilec
Podpoveljnik gasilske enote 3. kategorije JURKOŠEK MATEJ, aktivno operativni gasilec
Podpoveljnik gasilske enote 3. kategorije MEZE GORDAN, aktivno operativni gasilec
Pomočnik poveljnika naprav za zaščito dihal JUROVIČ ROBERT, aktivno operativni gasilec
Pomočnik poveljnika za radijske zveze BAUMGARTNER KRISTJAN, aktivno operativni gasilec
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč JUROVIČ SARA, aktivno operativni gasilec
Član poveljstva PGD ČORBIČ MEDIN, aktivno operativni gasilec
Vodja oddelka - desetar SARIĆ ŽELIMIR, aktivno operativni gasilec
Vodja oddelka - desetar SARIĆ MILAN, aktivno operativni gasilec
Vodja oddelka - desetar JURKOŠEK MATEJ, aktivno operativni gasilec
Vodja oddelka - desetar MEZE GORDAN, aktivno operativni gasilec
Vodja oddelka - desetar VENGUŠT ANICA, aktivno veteran
Vodja oddelka - desetar VENGUŠT IVAN, aktivno veteran
Vodja skupine PRATNEKER PETRA, aktivno operativni gasilec
Glavni strojnik ARSENIČ VEDRAN, aktivno operativni gasilec
Orodjar MEZE TOMAŽ, aktivno operativni gasilec
Orodjar LAZIĆ SLAĐAN, aktivno operativni gasilec
Voznik JUROVIČ ROBERT, aktivno operativni gasilec
Voznik SVETLIN DAMIR, aktivno operativni gasilec
Voznik JURKOŠEK MATEJ, aktivno operativni gasilec
Voznik VRZEL LEON, aktivno operativni gasilec
Voznik MEZE GORDAN, aktivno operativni gasilec