POVELJSTVO


                             SPOŠTOVANI operativni člani društva!

 


 

V letošnjem letu smo marsikaj postorili in delali. Malo moramo narediti obračun in pogledati v prihodnost gasilskega društva, katerega del smo. Dne 07.12. 2017 v četrtek ob 18 uri v gasilskem domu sklicujem sestanek. Dnevni red bom naknadno podal, na spletni strani našega društva.

Sestanek je obvezen za vse operativne člane in članice društva. Na sestanku so lahko prisotni vsi, katere zanima delovanje društva po strokovni in tehnični strani.

 

                                                                                   Poveljnik  Leon VRZEL; GČ II st.