IZOBRAŽEVANJA


GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška cesta 221
( 01 2419 750, 01 2419 758, 031 454 444
Fax: 01 2419 764
* E-pošta: izobrazevanje@gasilec.net
URL: www.gasilec.net

 

št.: 024/17-VI/RVGUO
datum: 19. junij 2017

 

GASILSKIM ENOTAM ŠIRŠEGA POMENA
OSREDNJIM GASILSKIM ENOTAM

 

Zadeva: Dopolnilno usposabljanje gasilcev za reševanje iz višin in globin v urbanem okolju

Gasilska šola bo v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije v oktobru izvedla Usposabljanje gasilcev za reševanje iz višin in globin v urbanem okolju (v nadaljevanju Usposabljanje). Program je namenjen članom enot širšega pomena in osrednjih gasilskih enot v občini.

Usposabljanje bo potekalo v treh delih, in sicer: tri dni v prvem tednu, tri dni v drugem tednu ter izpitni dan v tretjem tednu. Prvi dan drugega tedna se izvede tudi nočna vaja. Datumi usposabljanja so: 5., 6., 7., 9., 10., 11. in 19. oktober 2017. Usposabljanje se bo izvajalo v ICZR Ig in na terenu.

Na usposabljanje se lahko prijavijo člani GEŠP in osrednjih enot. Zaradi omejenih prostih mest naj se iz posamezne enote prijavita največ dva kandidata. Priporočamo, da se prijavita dva kandidata zaradi lažje priprave na zaključni izpit.

Za prijavo je v Vulkanu odprt tečaj: 57 - Usposabljanje gasilcev za reševanje iz višin in globin v urbanem okolju s šifro: RVGUO 01 17. Prijave so možne do vključno 16. avgusta 2017.

Na podlagi izbora kandidatov, bo 2. ali 4. septembra 2017 ob 8:00 v ICZR Ig, izvedeno predhodno testiranje kandidatov. Kandidati si datum testiranja lahko izberejo sami. Testiranje kandidatov bo potekalo v skladu s 7. točko programa usposabljanja. Program je objavljen na spletni strani URSZR - http://www.sos112.si/slo/tdocs/iczr/p102.pdf.

Pogoji za vključitev kandidata v program so:
- opravljen tečaj za vodjo enote,
- opravljen tečaj specialnosti tehnično reševanje,
- opravljen preizkus znanja – aktivni spust po vrvi,
- pozitivno zdravniško spričevalo po 3. členu Pravilnika o ugotavljanju zdravstvenih sposobnosti operativnih gasilcev z dodatkom za delo na višini.

Vsak kandidat mora na predhodno testiranje s seboj prinesti v pregled naslednjo skupinsko varovalno opremo:
- kombinirani pas (EN 813, EN 358 in EN 361),
- kratka in dolga popkovina,
- prsna prižema (EN 567 oz. EN 12841-B) – lahko integrirana v pasu,
- vrvno prižemo (EN 567 oz. EN 12481-B),
- vponke (EN 362),
- vrvno zavoro (EN 341 oz. EN 12841-C), škripec z integrirano prižemo (EN 567 in EN 12278),
- škripec (EN 12278),
- 50 m statične vrvi (EN 1891-A).

Preizkus znanja – aktivni spust po vrvi, se opravi pred začetkom programa in obsega:
- namestitev vrvi za spust,
- spust po vrvi z vrvnim zavornim sistemom,
- izdelava blokade na vrvnem zavornem sistemu med spustom.

V kolikor se bo na usposabljanje prijavilo manj kot 10 kandidatov oz. bodo vremenske razmere onemogočale varno izvedbo praktičnega dela, se bo usposabljanje odpovedalo, prijavljeni kandidati pa bodo imeli prednost pri razpisanih izvedbah usposabljan v letu 2018.

Kandidati morajo imeti na predhodnem testiranju in usposabljanju naslednjo svojo osebno varovalno opremo:
- obutev (gasilska, lahko tudi polvisoki ali visoki pohodni čevlji, ki morajo segati preko gležnja),
- obleko (dolgi rokavi in hlačnice, gasilska intervencijska obleka, lahko tudi lažja obleka za tehnične intervencije ali kombinezon,…),
- rokavice (za tehnično reševanje, lahko tudi namenske rokavice za delo z vrvno tehniko z odrezanimi konicami prstov),
- čelado (gasilsko, lahko tudi delovno oz. alpinistično vendar obvezno s podbradnim trakom).

Za dodatna strokovna vprašanja glede izvedbe preizkusa znanja oz. izvedbe tečaja se obrnite na Marka Zibelnika (marko.zibelnik@urszr.si, 01 4796 410).

Z gasilskimi pozdravi!

 

Poveljnik Gasilske zveze Slovenije:
Franci Petek, l.r.