Organi društva


ORGANIZACIJSKE FUNKCIJE

 

Predsednik GD GRAJŽL JAROSLAV

Namestnik predsednika GD KUKOVIČ PETER

Tajnik GD JUROVIČ SARA

Blagajnik GD

Praporščak GD ŠUSTER IVO

Praporščak GD KOK ALOJZ

Praporščak GD ARZENŠEK MARTIN

Član upravnega odbora GD ROBERT JUROVIČ

Predsednik nadzornega odbora GD ŠUSTER IVO

Član nadzornega odbora GD BAUMGARTNER KRISTJAN

Član nadzornega odbora GD VENGUŠT ANICA

Predsednik častnega razsodišča GD KALUŽA LADISLAV

Član častnega razsodišča GD HLIŠ MARKO

Član častnega razsodišča GD ARSENIČ VEDRAN

Član častnega razsodišča GD KOK ALOJZ

Član častnega razsodišča GD OBERŽAN ROMAN

Predsednik komisije GD - odlikovanja in priznanja ARZENŠEK MARTIN

Član komisije GD - odlikovanja in priznanja MEZE AGATA

Član komisije GD - odlikovanja in priznanja ŠUSTER IVO

Predsednik komisije GD - mladina SARIĆ ŽELIMIR

Član komisije GD - mladina VIRAG DANIJELA

Član komisije GD - mladina SARIĆ MILAN

Član komisije GD - mladina SARIĆ ŽELIMIR

Član komisije GD - mladina  ARHANIČ KATARINA

Član komisije GD - mladina  KROFL NATALIJA

Predsednik komisije GD - članice RATAJC SUZANA

Član komisije GD - članice BOBEK OLGA

Član komisije GD - članice GORIŠEK JOŽICA

Predsednik komisije GD - veterani GORIŠEK SREČKO

Član komisije GD - veterani  ŠUSTER IVO

Član komisije GD - veterani VENGUŠT IVAN

Predsednik komisije GD - zgodovina ŠKOBERNE JOŽE

Član komisije GD - zgodovina MEZE AGATA

Član komisije GD - zgodovina FLIS VERA

OPERATIVNE FUNKCIJE

 

Poveljnik gasilske enote 3. kategorije  ROBERT JUROVIČ

Namestnik poveljnika GD MEZE TOMAŽ

Podpoveljnik gasilske enote 3. kategorije  ČORBIČ MEDIN

Pomočnik poveljnika naprav za zaščito dihal  ČORBIČ MEDIN

 Pomočnik poveljnika za radijske zveze  SARIĆ MILAN

Pomočnik poveljnika za prvo pomoč  JUROVIČ SARA

Član poveljstva PGD  ČORBIČ MEDIN

Vodja oddelka - desetar  SARIĆ MILAN

Vodja oddelka - desetar  SARIĆ ŽELIMIR

Vodja oddelka - desetar  MEZE GORDAN

Vodja skupine  PRATNEKER PETRA

Glavni strojnik  ARSENIČ VEDRAN

Orodjar  MALGAJ MATJAŽ

Voznik  JUROVIČ ROBERT

Voznik  SVETLIN DAMIR

Voznik  VRZEL LEON

Voznik  MEZE GORDAN